Ar norite, klausytis muzikos toliau?
Taip
Ne
0
lt en
Krepšelis (0 pirkiniai)

Terminai ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje atlikėjo Andriaus Mamontovo svetainėje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes mamontovas.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir VšĮ “Mono Stereo įrašai“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.2. Pirkėjas, pateikiantis užsakymą, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3. Prekių užsakymas

3.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali įsigyti prekių be registracijos. Užsakymui priimti būtinus duomenis (savo Vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį) privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.

3. Prekių užsakymas

3.2. Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Pardavėjo pranešimą, kad Pirkėjo užsakymas pradėtas vykdyti.

3. Prekių užsakymas

3.3. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

3. Prekių užsakymas

3.4. Pardavėjas pasilieka sau teisę laikyti pirkimo – pardavimo sutartį nesudaryta, jei Pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Taisyklėse nurodytų priežasčių pirkimo – pardavimo sutartis negali būti sudaryta. Pirkėjas visiškai atsako už jo registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

4. Prekių pristatymas

4.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių atsiėmimo būdų:
4.1.1. gauti užsakytas prekes per Lietuvos pašto paslaugų sistemą Pirkėjo nurodytu adresu;
4.1.2. gauti užsakytas prekes į vieną iš pasirinktų siuntų terminalų;

4. Prekių pristatymas

4.2. Prekės pirkėjui pristatomos per 5 (penkias) darbo dienas Lietuvoje ir per 20 (dvidešimt) darbo dienų užsienyje. Siuntų pristatymo laikas užsienyje skiriasi priklausomai nuo valstybės, į kurią siunčiama siunta. Siuntų pristatymo laikas Lietuvoje naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis priklauso nuo siuntos išsiuntimo laiko ir savivaldybės. Jei pirkėjas pasirenka gauti užsakytas prekes per Lietuvos pašto paslaugų sistemą, siunta bus pristatyta nurodytu adresu per numatytą termino laiką. Jei pirkėjas pasirenka gauti užsakytas prekes į vieną iš pasirinktų siuntų terminalų, Pirkėjui SMS žinute yra pranešama, kad jo siunta jau pristatyta į pasirinktą vietą: nurodoma siuntos numeris, terminalo adresas. Siuntų atsiėmimo terminas iš pasirinkto siuntų terminalo – 72val. nuo siuntos pristatymo į paštomatą momento.

4. Prekių pristatymas

4.3. Jeigu siunta siunčiama per Lietuvos pašto paslaugų sistemą – Pirkėjui siunta pristatoma nurodytu adresu:
4.3.1. paprastosios, sekamosios korespondencijos siuntos, gavimo pranešimai, ir kt. pristatomi gavėjams į tvarkingas gaunamųjų laiškų dėžutes (toliau – GLD), pašto siuntų dėžes nereikalaujant parašo;
4.3.2. registruotosios, primokamosios, įvertintosios korespondencijos siuntos pristatomos gavėjui nurodytu adresu vieną kartą ir įteikiamos asmeniškai pasirašytinai, o jei gavėjo nėra – korespondencijos siunta gali būti įteikiama pilnamečiui šeimos nariui arba gavėjo įgaliotam asmeniui. Siuntą atsiimantis asmuo Bendrovės darbuotojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir / arba turinio bei formos reikalavimus atitinkantį ir teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą Gavėjo įgaliojimą. - Nepavykus pristatyti registruotosios / primokamosios/ įvertintosios korespondencijos siuntos, gavėjas apie gautą pašto siuntą informuojamas siuntos gavimo pranešimu K 11 (toliau – pranešimas K 11), pristatomu į gavėjo GLD, elektroniniu paštu arba SMS žinute. - Gavėjas ar įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą K 11, el. paštu laišką arba SMS žinutę atvyksta į pranešime nurodytą pašto paslaugų teikimo vietą, pašto darbuotojui pateikia siuntos BK numerį, savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba įgaliojimą (įgaliotas asmuo), kuriame yra nurodytas asmens kodas.

4. Prekių pristatymas

4.4. Tarptautinių pašto siuntų paruošimas siųsti ir perdavimas:
4.4.1. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad kartu su siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi importo ir eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų.
4.4.2. Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis pašto siuntų eksportą į trečiąsias šalis / užsienį ir įsipareigoja užtikrinti, kad tokių teisės aktų būtų laikomasi bei visi reikiami veiksmai būtų atlikti.
4.4.3. Pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo muitinės procedūras atlieka atsiimant siuntą ir su tuo susijusias išlaidas apmoka savarankiškai.
4.4.4. Pardavėjas neatsako, jei ilgėja muitinės procedūrų įvykdymas dėl netinkamai pateiktos siuntos dokumentacijos, sudėtingų muitinės procedūrų ar kitų nuo jo nepriklausančių objektyvių veiksnių.

4. Prekių pristatymas

4.5. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Administratorius apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

4. Prekių pristatymas

4.6. Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymas

5.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais su pridėtinės vertės mokesčių (PVM).

5. Prekių kaina ir atsiskaitymas

5.2. Už prekių pristatymo per Lietuvos pašto paslaugų sistemą ar siuntų terminalo paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymas

5.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
5.3.1. atsiskaityti per Paysera atsiskaitymo sistemą. Mokant šiuo būdu Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis savo banko elektroninės bankininkystės sistema.
5.3.2. atsiskaitant per Stripe atsiskaitymo sistemą. Mokant šiuo būdų Pirkėjas suveda fiziškai suveda kortelės duomenis svetainėje.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymas

5.4. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių perdavimo Pirkėjui Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pirkėjui išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

6. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo-pardavimo momentu pasibaigęs.

6. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

6.2. Netinkamos kokybės prekėmis yra laikomos, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

6. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

6.3. Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi per įmanomai trumpą terminą apie tai informuoti Pardavėją el. paštu.

6. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

6.4 Jei Pirkėjas bando bet kokiais būdais pakenkti internetinės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui, apriboti kitų Pirkėjų teisę sąžiningai įsigyti prekes ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

7. Slapukų naudojimas

7.1. Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas. Daugiau apie Elektroninėje parduotuvėje naudojamus sl galite sužinoti svetainės privatumo politikoje.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8. Baigiamosios nuostatos

8.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

8. Baigiamosios nuostatos

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

1. Bendrosios nuostatos
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3. Prekių užsakymas
4. Prekių pristatymas
5. Prekių kaina ir atsiskaitymas
6. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas
7. Slapukų naudojimas
8. Baigiamosios nuostatos

Ši svetainė naudoja slapukus, kad užtikrintų geriausią patirtį mūsų svetainėje. Skaityti daugiau

Priimti